• Island - za polární září s přírodou a poznáváním - 8 dní: 34.980 Kč
  • Azorské ostrovy - turistika a poznávání - 8 dní: 31.980 Kč nebo 14 dní: 52.980 Kč
  • Skotsko - Ostrov Skye a západní vysočina - turistika a poznávání - 11 dní - cena 29.980 Kč
  • Skotsko - West Highland Way - 11 dní - cena 25.980 Kč
  • Réunion a Mauritius - turistický a poznávací okruh - 16 dní - cena 74.980 Kč
  • USA - národní parky jihozápadu a Yellowstone - 20 dní - cena 67.980 Kč

karibik

KARIBIK - Guadeloupe, Dominika, Martinik
turistický a poznávací okruh

(poznávání a turistika | letecky | 16 dní)

Tři ostrovy ležící ve východním Karibiku na rozhraní Atlantického oceánu a Karibského moře. Guadeloupe a Martinik jsou francouzským územím a Dominika je samostatný stát v rámci britského společenství (Commonwealth).

GUADELOUPE – tvarem připomíná motýla, jehož křídla tvoří dva ostrovy: západní hornatý ostrov Basse-Terre a východní nížinatý Grande-Terre. Činný vulkán La Soufrière stále vypouští sirné výpary a zahaluje pohoří tajemnými mračny.

DOMINIKA – je právem nazývána perlou Karibiku. Nádherné zelené hory vypínající se do výšky až 1200 m. Nachází se zde druhé největší vroucí jezero na světě, jehož našedlé vody tonou v mračnu páry a z jeho středu vystřikují zpěněné gejzíry. Jsou zde sirné výpary s tryskající horkou vodou, řeky, potoky a zajímavé vodopády schované v pralese. Budete mít pocit, že tento ostrov ještě civilizace pod kontrolou rozhodně nemá. Zde stále vládne příroda.

MARTINIK – přitahuje plážemi s bílým pískem, jež jsou stíněné palmami, ale také proslulou horou – vyhaslým vulkánem Mont Pelée.

Na každém ostrově budete projíždět po silnicích vedoucích bujnou vegetací tropického deštného pralesa. Kolem Vás budou svahy porostlé kapradinami, husté bambusové porosty, obrovské mahagony a gumovníky, orchideje, heliconie a zázvor. Navštívíte známá místa, kde potkáte hodně turistů, ale také místa téměř neznámá, kde možná nepotkáte vůbec nikoho.

Rádi bychom Vám předem zodpověděli Vaše možné otázky:

  • zájezd je určen pro 8 – 16 osob
  • většinou bude část dne věnována turistice, vždy i s kratší variantou a část dne se bude přejíždět mikrobusy se zastávkami na zajímavých místech
  • často budete mít možnost vykoupat se v Atlantickém oceánu a v Karibském moři s teplotou vody kolem 25°C
  • téměř denně budete mít možnost nákupu potravin nebo si zajít na večeři do místní restaurace
  • turistického programu se nemusíte každý den zúčastnit, můžete zůstat odpočívat

Termíny a ceny 

06.03. – 21.03.2019 (st – čt) 74.980 Kč rezervovat

Příplatek za jednolůžkový pokoj = na dotaz v ck.
Komplexní cestovní pojištění a pojištění storna = 1760 Kč.

Program zájezdu

1. den - odlet z Prahy; doba letu je cca 11 hodin s jedním přestupem; přílet na GUADELOUPE a ubytování
2. den - zdoláte nejvyšší vrchol Guadeloupe, který leží na ostrově Basse Terre – stále činnou sopku La Soufriére 1467 m, z parkoviště ve výšce 1000m půjdete 1,5 hod. na vrchol, na kterém obejdete místo, kde z nitra sopky stoupají sirné výpary v často se měnící intenzitě, je to vzrušující přírodní divadlo, při zpáteční cestě (2 hod.) obejdete sopečný vrchol z druhé strany; budete pokračovat po západním pobřeží Basse Terre se zastávkou na koupání v Karibském moři; (3,5 hod., ↑ 460 m, ↓ 460 m)

Guadeloupe: vulkán La Soufriére
Guadeloupe: vrchol činné sopky La Soufriére

3. den - cesta k nejvyšším vodopádům východního Karibiku, tvořící kaskádu tří vodopádů na řece Carbet; 20 min. chůze na místo s výhledem na druhý vodopád (110 m vysoký), dále cesta hustým porostem (asi 75 min) k prvnímu vodopádu (115 m vysoký), pod nímž se v jezírku můžete vykoupat a dáte si svačinu – pravděpodobně úplně sami, bez dalších turistů (3,5 hod., ↑ 400 m, ↓ 400m)

Guadeloupe: cesta k vodopádu Carbet
Guadeloupe: vodopád na řece Carbet

4. den - čeká Vás cesta deštným pralesem k vodopádu Moreau, opravdová divočina, kde na rozdíl od minulých dní nepotkáte téměř nikoho, jedná se o poměrně náročnou cestu, která je málo upravená a vede stále vysokým porostem s mírným převýšením, ale pozor – budete 6 x brodit říčku širokou 5 – 10 m s výškou vody po kolena, po 2 hod. dojdete k jezírku, do něhož padá vysoký vodopád, který má jakési 3 stupně, než dopadne voda až do jezírka pod ním, koupání, zpět musíte stejnou cestou, tedy opět 6 x brodění (4 hod., ↑ 150 m, ↓ 150m); dle počasí variantně hlavní město Pointe-a-Pitre a dále cesta na nejvýchodnější bod ostrova Pointe des Chateaux, procházka po útesech, koupání v korálových lagunách

Guadeloupe: Sainte-Anne
Guadeloupe: cesta k vodopádu Moreau

5. den - poplujete rychlou lodí na ostrov DOMINIKA (2,5 hod); ubytování; v závislosti na plavebním řádu si ještě odpoledne prohlédnete hlavní město Roseau, botanickou zahradu s papoušky a velkou žábou zvanou „horské kuře", žijící jen na Dominice

Dominika: Roseau - botanická zahrada
Dominika: termální jezírko

6. den - Trafalgarské vodopády, pojedete k nim hned po ránu, později už je u nich přelidněno, pod vodopády se budete moci ponořit do přírodních bazénků s horkou sirnou vodou; poté půjdete k Middlehamskému vodopádu (jednomu z nejvyšších na ostrově 2h tam i zpět), stínem deštného lesa po upravené cestě až na vyhlídku asi 100 m od vodopádu; k Fresh Water Lake se dá dojet mikrobusem, takže se projdete jen u jezírka (15 min); dojedete až na jižní cíp ostrova Scotts Head s pěknou pláží na koupání a vyhlídkou na místo, kde se stýká Atlantický oceán s Karibským mořem (2,5 hod, ↑250 m, ↓ 250 m)

Dominika: Middlehamský vodopád
Dominika: Scotts Head

7. den - okružní jízda (kterou proložíte i koupáním) kolem ostrova začne u města Portsmouth, kde poplujete loďkou po Indiánské řece do jinak nepřístupných míst až k baru v džungli, kde se jistě občerstvíte místním koktejlem (1,5 hod.); úzkou silnicí projedete horskou džunglí překypující tropickou zelení na východní pobřeží, spatříte plantáže kokosových palem, projedete Carib Territory – území, kde žijí karibští indiáni - poslední původní obyvatelé východního Karibiku vůbec; půjdete po Ecsaliére Tete Chien – 10min na vyhlídku na útesy

Dominika: indiánská řeka
Dominika: potulný pes v Carib territory

8. den - cesta k jezeru s vroucí vodou (Boiling lake) je náročná celodenní túra, ale nejkrásnější na Dominice; jezero má průměr 62 m a půjdete k němu deštným lesem, při zdolávání strmého svahu Vám pod nohama poteče potok, musíte projít údolím, přiléhavě nazývaným „Pusté" se sirnými výpary s gejzírky horké vody, po přebrodění potoka s teplou vodou bude už jezero blízko - u Boiling lake můžete pozorovat, jak vaří vodu matka příroda; na závěr zpáteční cesty je možné koupání ve skalní soutěsce s jezírkem (6 hod, ↔ 11 km, ↑ 700 m, ↓ 700 m)

Dominika: sestup do Pustého údolí
Dominika: Boiling lake

9. den - ke Smaragdovému jezeru půjdete bujnou vegetací (30 min tam i zpět); po cestě k vodopádu Sari Sari Falls půjdete převážně vysokým porostem, 2x přebrodíte potok asi 5 m široký a po kolena hluboký, ale vodopád v pralese za to stojí (90 min tam i zpět), vykoupání po cestě je možné v jezírku i v potoce; výlet Boetica – Glassé je zajímavý sestup od silnice až na pruh lávy končící v moři, kolem Vás bude burácet moře z obou stran do lávových skalisek (60 min tam i zpět); pojedete k oblázkové pláži Champagne na západním pobřeží, koupání (3,5 hod, ↑200 m, ↓ 200 m)

Dominika: Smaragdové jezírko
Dominika: cesta k Sari Sari Falls

10. den - poplujete rychlou lodí na ostrov MARTINIK (2,5 hod); v závislosti na plavebním řádu se odpoledne projdete na poloostrově Caravelle na východním pobřeží Martiniku (1,5 hod) s koupáním v moři

Martinik: poloostrov Caravelle
Martinik: poloostrov Caravelle

11. den - pokusíte se zdolat nejvyšší vrchol ostrova – horu Mont Pelée 1395 m, která naposledy soptila v roce 1902, kdy zničila město St-Pierre, vyjedete do výšky 825 m, dále už musíte pěšky, rozhodně vylezte alespoň do výšky 1245 m, prochází tudy hrana kaldeiry, budete tam za 1,5 hod. a výhledy zato stojí; na zpáteční cestě se zastavíte na vykoupání po náročné túře (5 hod, ↑570 m, ↓ 570 m)

Martinik: Mont Pelée
Martinik: na vrcholu Mont Pelée

12. den - po včerejším dni si zasloužíte odpočinek, prohlédnete si hlavní město Fort de France s tržnicí; objedete jižní část ostrova, kde se vykoupete na pláži s výhledem na skálu Rocher du Diamant a také na nejjižnější pláži Martiniku s palmami a bílým pískem "Salines"; projdete se nejjižnější obcí ostrova Ste-Anne s obchůdky a restauracemi

Martinik: katedrála ve Fort de France
Martinik: pláž s Rocher du Diamant

13. den - vyjedete k bazilice Sacré-Coeur nad Fort de France; navštívíte botanickou zahradu Jardim de Balata, kde půjdete i po lávkách zavěšených v korunách stromů, uvidíte kolibříky; pojedete po Route de la Trace – je to jízda deštnými lesy s vysokými kapradinami, se svahy porostlými anthuriemi a bambusy; projdete se podle vodního kanálu Beauregard (jediné levády na ostrově - 1,5 hod)

Martinik: bazilika Sacre Coeur
Martinik: zahrada Balata

14. den - dnes vás čeká túra tropickým porostem přírodní rezervace na severním pobřeží ostrova, z Grand Riviére se vydáte po klikaté pěšině, která plynule stoupá a klesá daleko od civilizace tak, abyste za 14km přišli k pláži Anse Couleuvre, kde se po vykoupání nalodíte na motorový člun, který vás odveze zpět k autu – plavba podél pobřeží trvá cca 20 min a můžete při ní sledovat, kudy jste dnes prošli; během dne lze spatřit i plachou mangustu nebo obrovského kraba poustevníka (6 hod, ↑800 m, ↓ 800 m)

Martinik: brod při výletu z Grand Riviére
Martinik: Anse Couleuvre

15. den - dopoledne návštěva muzea rumu s ochutnávkou; odpoledne odpočinek u moře a k večeru přesun na letiště; odlet do ČR s jedním přestupem

Martinik: palírna rumu
Martinik: pláž v Tartane

16. den - přílet do Prahy

Cena zahrnuje: letenky (tam a zpět) včetně všech příplatků; 2 x lodní lístek mezi ostrovy; ubytování 14 x v penzionech nebo v bungalowech ve 2lůžkových pokojích se soc. zař. na pokoji; dopravu mikrobusy nebo auty na každém ostrově; vstupy do národního parku na Dominice; výstupní daň z Dominiky; služby českého průvodce; pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: vstup do botanické zahrady (13,5 €), plavbu po indiánské řece (cca 70 XCD = 22 €), plavbu člunem 14. den (20 €); večeře cca 12 - 18 €/os./den; cestovní pojištění a pojištění storna

Doplňující informace

Stravování: na každém ubytování je vždy k dispozici malá kuchyňka/kuchyňský kout (dvouvařič, lednice, dřez, rychlovarná konvice, překapávač na kafe, nádobí, příbory) která Vám poslouží k přípravě snídaně či večeře - nákup v supermarketu nebo samoobsluze je možný téměř každý den - nění třeba vozit ani nakupovat velké zásoby; na Guadeloupu a Martiniku si můžete každý den zajít na večeři do restaurace, na Dominice je případná večeře nutná domluvit vždy den předem; přes den se stravujete z vlastních zásob - při výletě budete dělat pauzy na odpočinek a svačiny, potraviny lze koupit téměř každý den v supermarketu/samoobsluze ráno před začátkem programu, nebo po návratu na ubytování

 

Rezervace zájezdu - turistika

zájezdy podle typu

zájezdy podle dopravy

zájezdy podle země

Kontakt

TELEFON A E-MAIL

informace k zájezdům po telefonu: denně 8 - 17 hod

tel: (+420) 483 300 300
fax: (+420) 483 300 300
mobil: (+420) 724 104 083

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


KANCELÁŘ

CK KATU
Lučany 703
468 71 Lučany nad Nisou


PROVOZUJEME TAKÉ

penzion KITTY
v Jizerských horách

www.penzionkitty.cz