13.10.2022 | Poslední aktualizace: 10.10.2022
Parametry cestovního pojištění pro smlouvy uzavřené do 10.10.2022.

Komplexní cestovní pojištění - UNIQA pojišťovna, a.s.

Pro smlouvy uzavřené do 10.10.2022
(Informace o pojištění ke smlouvám uzavřeným 11.10.2022 a později naleznete zde: www.katu.cz/cestovni-pojisteni.)

Při uzavírání smlouvy o zájezdu na všechny zájezdy můžete v CK KATU uzavřít Komplexní cestovní pojištění (zahrnuje pojištění: storna zájezdu, léčebných výloh v zahraničí, zavazadel, odpovědnosti za škodu a úrazu). Toto pojištění není započteno v ceně zájezdu, ale doporučujeme Vám si ho sjednat hned při uzavírání smlouvy o zájezdu. Jen v tomto případě zahrnuje také pojištění storna zájezdu.

Pojištění storna zájezdu je velmi důležité mít sjednáno pro případ, že na zájezd nebudete moci odjet ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. Cestuje-li Vás více na jednu smlouvu o zájezdu, potom se zájezdu nemusí zúčastnit ani ostatní osoby uvedené na smlouvě o zájezdu (platí pro rodinu a osoby žijící v jedné domácnosti, nebo pro dvě cizí osoby cestující na jednu smlouvu o zájezdu) z důvodu, že se zájezdu nezúčastníte Vy. Všem Vám pojišťovna uhradí 80% stornopoplatků, které připadly ve prospěch cestovní kanceláře.

Všechny základní tarify zahrnují pojištění a připojištění uvedené v odstavci "Rozsah základního pojistného krytí", liší se pouze výší pojistné částky pojištění stornovacích poplatků. Ke každému konkrétnímu zájezdu nabízíme vždy jen takový tarif, kde pojištění stornovacích poplatků kryje potenciální stornopoplatky v maximální možné míře. Ke každému základnímu tarifu je možné přidat připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie (tarif P), jehož rozsah je uveden níže.

SOUBORY KE STAŽENÍ:
Aktuální informace ze dne 17.01.2022.
Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění.
Veřejný příslib platný od 17.01.2022 o krytí ubytování a repatriace v případě pozitivního testu v zahraničí.
Rozsah základního pojistného krytí - tarify K7S, K7S55, K7S80, K7S90, K7S100.
Rozsah připojištění - tarif P - pro případ preventivní karantény COVID-19.
GDPR pro cestovní pojištění.
Informační dokument o pojistném produktu cestovní pojištění.


Rozsah základního pojistného krytí

1. Pojištění léčebných výloh: 7.000.000 Kč
- zubní ošetření: do výše léčebných výloh

2. Pojištění asistenčních služeb: 7.000.000 Kč
- náklady na repatriaci pojištěného: 7.000.000 Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného: 7.000.000 Kč
- náklady na vyslání opatrovníka: 140.000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty: 140.000 Kč
- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku: 140.000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování: 140.000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů: 140.000 Kč
- zachraňovací náklady: 2.100.000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu: 140.000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému: 140.000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel: 5.000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu: 5.000 Kč
(Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění: 7.000.000 Kč)

3. Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu: 100.000 Kč

4. Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10%): 200.000 Kč

5. Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby: 2.500.000 Kč

6. Připojištněí zavazadel: 20.000 Kč (max. 5.000 Kč/ks)

7. Pojištění stornovacích poplatků: 80%, max. do výše pojistné částky
- tarif K7S: pojistná částka 30.000 Kč
- tarif K7S55: pojistná částka 55.000 Kč
- tarif K7S80: pojistná částka 80.000 Kč
- tarif K7S90: pojistná částka 90.000 Kč
- tarif K7S100: pojistná částka 100.000 Kč

Poznámka: Základní pojištění kryje i léčebné výlohy a případnou hospitalizaci při nakažení se COVID-19, kryje i storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie.


Rozsah připojištění pro případ preventivní karantény COVID-19 (tarif P)

1. Náklady na náhradní UBYTOVÁNÍ spojené s umístěním do karantény:
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem v zahraničí
- „ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“
- „Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény."

2. Náklady na náhradní DOPRAVU zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě
- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem v zahraničí
- „ Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“
- "Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.“

3. Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

Limity pojistného plnění pro Tarif P

 • Náklady na ubytování
  • zóna Evropa: 10.000 Kč
  • zóna Svět: 10.000 Kč
 • Náklady na náhradní dopravu
  • zóna Evropa: 10.000 Kč
  • zóna Svět: 20.000 Kč

Cena pojištění

Všechny tarify zahrnují výše uvedená pojištění a připojištění, liší se pouze výší pojistné částky pojištění stornovacích poplatků.

Zóna 1 *

 • tarif K7S (storno max. 30.000 Kč): 34 Kč/den
 • tarif K7S55 (storno max. 55.000 Kč): 62 Kč/den
 • tarif P (připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie): 26 Kč/den

Doporučení: Tarif P (připojištění) doporučujeme přidávat ke každému tarifu. Pro příklad - výsledná cena tarifu K7S a k tomu připojištění tarif P je 34 Kč + 26 Kč = 60 Kč/den.

Zóna 2 **

 • tarif K7S (storno max. 30.000 Kč): 62 Kč/den
 • tarif K7S80 (storno max. 80.000 Kč): 123 Kč/den
 • tarif K7S90 (storno max. 90.000 Kč): 134 Kč/den
 • tarif K7S100 (storno max. 100.000 Kč): 146 Kč/den
 • tarif P (připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie): 52 Kč/den

Doporučení: Tarif P (připojištění) doporučujeme přidávat ke každému tarifu. Pro příklad - výsledná cena tarifu K7S80 a k tomu připojištění tarif P je 123 Kč + 52 Kč = 175 Kč/den.

Zóna 3 ***

 • tarif TS+ (storno max. 20.000 Kč): 20 Kč/den

 

* Do zóny 1 patří země: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

** Do zóny 2 patří všechny státy světa mimo ČR.

*** Do zóny 3 patří Česká Republika.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.