13.10.2021 | Ing. Schlindenbuch Petr | Poslední aktualizace: 03.11.2021
Ať už jste očkovaní, covid jste prodělali, máte protilátky nebo pro Vás nic z předchozích variant neplatí, zde naleznete jak podmínky vstupu do destinací námi pořádaných zájezdů, tak podmínky pro návrat do ČR.

vysvětlivky:
🟢 zájezd je možné realizovat
🟡 za aktuálních podmínek zájezd není možné realizovat, ale očekáváme brzké zlepšení podmínek
🔴 zájezd není možné realizovat


Argentina 🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu do Argentiny
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (pro cestu do Argentiny pro turistické účely je očkování povinné)
 • Ostatní: nelze (pro cestu do Argentiny pro turistické účely je očkování povinné)

zdroj: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones a https://www.argentina.travel/en

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Azorské ostrovy 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu

zdroj: https://destinoseguro.azores.gov.pt/?page_id=8908 a https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/covid-19-medidas-implementadas-em-portugal

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Baleárské ostrovy (Mallorca, Menorca) 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu, nebo negativní antigenní test starý max. 48h při příletu

zdroj: https://travelsafe.spain.info/en/ a https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm a https://www.palmaairport.info/airport/covid-19-what-you-need-to-know-when-travelling-via-palma-airport/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Brazílie 🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu (v případě letu s přestupem je doba vztažena k prvnímu letovému segmentu)
 • Po prodělání nemoci covid-19: negativní PCR test starý max. 72h při odletu (v případě letu s přestupem je doba vztažena k prvnímu letovému segmentu)
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu (v případě letu s přestupem je doba vztažena k prvnímu letovému segmentu)

zdroj: https://visitbrasil.com/en/covid/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Dominica (Commonwealth of Dominica) 🔴

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při příjezdu, dále ihned po příjezdu antigenní test
 • Po prodělání nemoci negativní PCR test starý max. 72h při příjezdu, dále 5 dní karanténa ukončená PCR testem
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příjezdu, dále 5 dní karanténa ukončená PCR testem

zdroj: https://discoverdominica.com/travel-advisory-for-dominica

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Guedeloupe nebo Martiniku)
 • Ostatní: nelze (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Guadeloupe nebo Martiniku)

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Dominikánská Republika 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení (nutný odstup od poslední dávky alespoň 3 týdny)
 • Po prodělání nemoci covid-19: negativní PCR test starý max. 72h při příletu
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu

zdroj: https://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Francie 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení (nutný odstup alespoň 7 dní od druhé dávky vakcín Pfizer/Moderna/AstraZeneca, alespoň 28 dní od jediné dávky vakcíny Johnson&Johnson)
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 72h při odletu

zdroj: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Guadeloupe 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení (nutný odstup alespoň 7 dní od druhé dávky vakcín Pfizer/Moderna/AstraZeneca, alespoň 28 dní od jediné dávky vakcíny Johnson&Johnson)
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)

zdroj: https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Covid-19-les-conditions-d-entree-par-voie-aerienne-en-Guadeloupe a https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Guadeloupe)
 • Ostatní: nelze (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Guadeloupe)

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Gruzie 🟢

TAM:

 • Očkovaníbez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: prodělání nemoci během posledních 100 dní a zároveň alespoň 1 dávka libovolné vakcíny
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příjezdu, dále 3. den pobytu PCR test (do té doby není nutná karanténa)

zdroj: https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed/nId/291

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Chile 🔴

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu (v případě letu s přestupem je doba vztažena k poslednímu letovému segmentu), po příletu PCR test (do výsledku testu nutná karanténa)
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (pro cestu do Chile pro turistické účely je očkování povinné)
 • Ostatní: nelze (pro cestu do Chile pro turistické účely je očkování povinné)

zdroj: https://www.chile.travel/planviajarachile/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Island 🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení (je třeba předložit pozitivní PCR test starý více než 14 dní a zároveň méně než 180 dní)
 • S protilátkami na covid-19: negativní PCR test starý max. 72h při odletu
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu, dále PCR test ihned po příletu na Island, následuje 5 dní karanténa ukončená dalším PCR testem

zdroj: https://www.covid.is/sub-categories/travel-to-and-within-iceland

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Kanada 🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu (v případě letu s přestupem je doba vztažena k poslednímu letovému segmentu) nebo pozitivní PCR test starý min. 14 dní a max. 180 dní
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely bez očkování)
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely bez očkování)

zdroj: https://travel.gc.ca/travel-covid

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Kanárské ostrovy 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu, nebo negativní antigenní test starý max. 48h při příletu

zdroj: https://travelsafe.spain.info/en/ a https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Kostarika 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: vstup do země bez omezení ALE !!! od 8.1.2022 je v hotelech, restauracích, barech apod. vyžadováno potvrzení o očkování
 • Ostatní: vstup do země bez omezení ALE !!! od 8.1.2022 je v hotelech, restauracích, barech apod. vyžadováno potvrzení o očkování

zdroj: https://www.visitcostarica.com/en/costa-rica/planning-your-trip/entry-requirements

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Madeira 🟢

TAM:

 • 💉 Očkovaní: bez omezení
 • 🌡️ Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • 🧍 Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu nebo antigenní test starý max. 48h při odletu

zdroj: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/info-uteis/corona-virus-(covid-19)/informacoes-aos-visitantes-(covid-19)

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Martinik 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení (nutný odstup alespoň 7 dní od druhé dávky vakcín Pfizer/Moderna/AstraZeneca, alespoň 28 dní od jediné dávky vakcíny Johnson&Johnson)
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)

zdroj: https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Informations-COVID-19/Les-transports/COVID-19-Deplacements-en-provenance-et-a-destination-de-la-Martinique a https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Martiniku)
 • Ostatní: nelze (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Martiniku)

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Mauritius 🔴

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu, dále PCR test ihned po příletu a dále PCR test 5. den
 • Po prodělání nemoci covid-19: negativní PCR test starý max. 72h při odletu, dále PCR test ihned po příletu, karanténa 14 dní během níž další testování 7. a 14. den
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu, dále PCR test ihned po příletu, karanténa 14 dní během níž další testování 7. a 14. den

zdroj: https://mauritiusnow.com

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Nový Zéland 🔴

TAM:

 • Očkovaní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)

zdroj: https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 a https://covid19.govt.nz/travel/international-travel-and-transit/travel-to-new-zealand/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Omán a Dubaj 🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu z Prahy do Dubaje a zároveň při příletu z Dubaje do Ománu
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (pro cestu do Ománu pro turistické účely je očkování povinné)
 • Ostatní: nelze (pro cestu do Ománu pro turistické účely je očkování povinné)

zdroj: https://www.visitdubai.com/en/coronavirus-advisory a https://covid19.emushrif.om/pre-registration-info/travel?refer=travelerDashboard a https://www.emirates.com/cz/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/#81340

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Panama 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: negativní PCR test starý max. 72h při příjezdu
 • Ostatní: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 72h při příjezdu

zdroj: https://www.tourismpanama.com/plan-your-vacation/advisories/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Réunion 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení (nutný odstup alespoň 7 dní od druhé dávky vakcín Pfizer/Moderna/AstraZeneca, alespoň 28 dní od jediné dávky vakcíny Johnson&Johnson)
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)

zdroj: http://www.reunion.gouv.fr/foire-aux-questions-voyageurs-a6776.html

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Réunionu)
 • Ostatní: nelze (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Réunionu)

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Řecko 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení (pozitivní PCR test starý 30-180 dní)
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu, nebo negativní antigenní test starý max. 48h při příletu

zdroj: https://travel.gov.gr/#/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Skotsko 🟡

TAM:

 • Očkovaní: do 2 dnů od příletu absolvovat PCR test
 • Po prodělání nemoci covid-19: negativní PCR test starý max. 72h při odletu, po příletu samoizolace a PCR test do 2 dnů po příletu a další PCR test mezi 8-10 dnem po příletu
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu, po příletu samoizolace a PCR test do 2 dnů po příletu a další PCR test mezi 8-10 dnem po příletu

zdroj: https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/overview/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Španělsko 🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu, nebo negativní antigenní test starý max. 48h při příletu

zdroj: https://travelsafe.spain.info/en/ a https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


USA 🟢

Od 8. listopadu 2021 je umožněno cestování do USA pro očkované.

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (zákaz vstupu na území USA pro turistické účely bez očkování)
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu na území USA pro turistické účely bez očkování)

zdroj: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/index.html a https://travel.state.gov/content/travel.html

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Přihlaste se k odběru novinek