13.10.2021 | Ing. Schlindenbuch Petr | Poslední aktualizace: 06.01.2022
Ať už jste očkovaní, covid jste prodělali, máte protilátky nebo pro Vás nic z předchozích variant neplatí, zde naleznete jak podmínky vstupu do destinací námi pořádaných zájezdů, tak podmínky pro návrat do ČR.

vysvětlivky:
🟢 zájezd je možné realizovat
🟡 za aktuálních podmínek zájezd není možné realizovat, ale očekáváme brzké zlepšení podmínek
🔴 zájezd není možné realizovat
⚠️ při poslední aktualizaci došlo ke změně některé z podmínek


Argentina

🔴

TAM:

 • ⚠️ Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu do Argentiny, dále PCR test mezi 3. a 5. dnem pobytu v Argentině
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (pro cestu do Argentiny pro turistické účely je očkování povinné)
 • Ostatní: nelze (pro cestu do Argentiny pro turistické účely je očkování povinné)

zdroj: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones a https://www.argentina.travel/en

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Azorské ostrovy

🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu nebo negativní antigenní test starý max. 48h při odletu
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu nebo negativní antigenní test starý max. 48h při odletu

zdroj: https://destinoseguro.azores.gov.pt/?page_id=8908 a https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/covid-19-medidas-implementadas-em-portugal

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Baleárské ostrovy (Mallorca, Menorca)

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu, nebo negativní antigenní test starý max. 48h při příletu

zdroj: https://travelsafe.spain.info/en/ a https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm a https://www.palmaairport.info/airport/covid-19-what-you-need-to-know-when-travelling-via-palma-airport/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Brazílie

🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu nebo negativní Antigenní test starý max. 24h při odletu (v případě letu s přestupem je doba vztažena k prvnímu letovému segmentu)
 • ⚠️ Po prodělání nemoci covid-19: nelze (zákaz vstupu na území Brazílie pro turistické účely bez očkování)
 • ⚠️ Ostatní: nelze (zákaz vstupu na území Brazílie pro turistické účely bez očkování)

zdroj: https://visitbrasil.com/en/covid/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Dominica (Commonwealth of Dominica)

🔴

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při příjezdu, dále ihned po příjezdu antigenní test
 • Po prodělání nemoci negativní PCR test starý max. 72h při příjezdu, ihned po příjezdu antigenní test, dále 5 dní karanténa ukončená PCR testem
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příjezdu, ihned po příjezdu antigenní test dále 5 dní karanténa ukončená PCR testem

zdroj: https://discoverdominica.com/travel-advisory-for-dominica

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Guedeloupe nebo Martiniku)
 • Ostatní: nelze (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Guadeloupe nebo Martiniku)

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Dominikánská Republika

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení (nutný odstup od poslední dávky alespoň 3 týdny)
 • Po prodělání nemoci covid-19: negativní PCR test starý max. 72h při příletu a zároveň je mimo rezorty vyžadováno potvrzení o očkování nebo max. 7 dní starý PCR test
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu a zároveň je mimo rezorty vyžadováno potvrzení o očkování nebo max. 7 dní starý PCR test

zdroj: https://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Francie

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení (nutný odstup alespoň 7 dní od druhé dávky vakcín Pfizer/Moderna/AstraZeneca, alespoň 28 dní od jediné dávky vakcíny Johnson&Johnson), POZOR osoby od 65 let věku očkované vakcínou Johnson&Johnson (Janssen) musí být přeočkování posilující dávkou
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 24h při odletu

zdroj: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Guadeloupe

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení (nutný odstup alespoň 7 dní od druhé dávky vakcín Pfizer/Moderna/AstraZeneca, alespoň 28 dní od jediné dávky vakcíny Johnson&Johnson), POZOR osoby od 65 let věku očkované vakcínou Johnson&Johnson (Janssen) musí být přeočkování posilující dávkou
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)

zdroj: https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Covid-19-les-conditions-d-entree-par-voie-aerienne-en-Guadeloupe a https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Guadeloupe)
 • Ostatní: nelze (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Guadeloupe)

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Gruzie

🟢

TAM:

 • Očkovaníbez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: prodělání nemoci během posledních 100 dní a zároveň alespoň 1 dávka libovolné vakcíny
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příjezdu, dále 3. den pobytu PCR test (do té doby není nutná karanténa)

zdroj: https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed/nId/291

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Chile

🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu (v případě letu s přestupem je doba vztažena k poslednímu letovému segmentu), po příletu PCR test (do výsledku testu nutná karanténa)
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (pro cestu do Chile pro turistické účely je očkování povinné)
 • Ostatní: nelze (pro cestu do Chile pro turistické účely je očkování povinné)

zdroj: https://www.chile.travel/planviajarachile/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Island

🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení (je třeba předložit pozitivní PCR test starý více než 14 dní a zároveň méně než 180 dní)
 • S protilátkami na covid-19: negativní PCR test starý max. 72h při odletu
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu, dále PCR test ihned po příletu na Island, následuje 5 dní karanténa ukončená dalším PCR testem

zdroj: https://www.covid.is/sub-categories/travel-to-and-within-iceland

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Kanada

🟢

TAM:

 • ⚠️ Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu (v případě letu s přestupem je doba vztažena k poslednímu letovému segmentu) nebo pozitivní PCR test starý min. 14 dní a max. 180 dní; po příletu namátkové testování
 • ⚠️ Po prodělání nemoci covid-19: je třeba být očkovaný, ale místo negativního PCR testu před odletem stačí předložit pozitivní PCR test starý více než 14 dní a zároveň méně než 180 dní; po příletu namátkové testování
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely bez očkování)

zdroj: https://travel.gc.ca/travel-covid

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Kanárské ostrovy

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu, nebo negativní antigenní test starý max. 48h při příletu

zdroj: https://travelsafe.spain.info/en/ a https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Kostarika

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • ⚠️ Po prodělání nemoci covid-19: vstup do země bez omezení (nutné potvrzení o pojištěním kryjící covid-19)
 • ⚠️ Ostatní: vstup do země bez omezení (nutné potvrzení o pojištěním kryjící covid-19)

zdroj: https://www.visitcostarica.com/en/costa-rica/planning-your-trip/entry-requirements

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Madeira

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení (min. 14 dní a max. 90 dní po prodělání)
 • Ostatní: negativní antigenní test starý max. 48h při odletu

zdroj: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/info-uteis/corona-virus-(covid-19)/informacoes-aos-visitantes-(covid-19)

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Martinik

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení (nutný odstup alespoň 7 dní od druhé dávky vakcín Pfizer/Moderna/AstraZeneca, alespoň 28 dní od jediné dávky vakcíny Johnson&Johnson), POZOR osoby od 65 let věku očkované vakcínou Johnson&Johnson (Janssen) musí být přeočkování posilující dávkou
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)

zdroj: https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Informations-COVID-19/Les-transports/COVID-19-Deplacements-en-provenance-et-a-destination-de-la-Martinique a https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Martiniku)
 • Ostatní: nelze (toto omezení je dáno podmínkami cestování do pevninské Francie z Martiniku)

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Mauritius

🔴

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu, dále PCR test ihned po příletu a dále PCR test 5. den
 • Po prodělání nemoci covid-19: negativní PCR test starý max. 72h při odletu, dále PCR test ihned po příletu, karanténa 14 dní během níž další testování 7. a 14. den
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu, dále PCR test ihned po příletu, karanténa 14 dní během níž další testování 7. a 14. den

zdroj: https://mauritiusnow.com

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Nový Zéland

🔴

TAM:

 • Očkovaní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu pro turistické účely)

zdroj: https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 a https://covid19.govt.nz/travel/international-travel-and-transit/travel-to-new-zealand/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: do 5 dnů po vstupu na území ČR podstoupit antigenní nebo PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Omán a Dubaj

🟢

TAM:

 • Očkovaní: negativní PCR test starý max. 72h při odletu z Prahy do Dubaje a zároveň při příletu z Dubaje do Ománu
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (pro cestu do Ománu pro turistické účely je očkování povinné)
 • Ostatní: nelze (pro cestu do Ománu pro turistické účely je očkování povinné)

zdroj: https://www.visitdubai.com/en/coronavirus-advisory a https://covid19.emushrif.om/pre-registration-info/travel?refer=travelerDashboard a https://www.emirates.com/cz/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/#81340

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Panama

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 72h při příjezdu, následuje 72h karanténa, následuje antigenní test
 • Ostatní: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 72h při příjezdu, následuje 72h karanténa, následuje antigenní test

zdroj: https://www.tourismpanama.com/plan-your-vacation/advisories/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Réunion

🟢

TAM:

 • ⚠️ Očkovaní: negativní PCR test nebo antigenní test starý max. 24h při odletu letadla na Réunion (nutný odstup alespoň 7 dní od druhé dávky vakcín Pfizer/Moderna/AstraZeneca, alespoň 28 dní od jediné dávky vakcíny Johnson&Johnson), POZOR osoby od 65 let věku očkované vakcínou Johnson&Johnson (Janssen) musí být přeočkování posilující dávkou
 • ⚠️ Po prodělání nemoci covid-19: nelze (bez očkování je vstup povolen jen ze závažných důvodů)
 • ⚠️  Ostatní: nelze (bez očkování je vstup povolen jen ze závažných důvodů)

zdroj: http://www.reunion.gouv.fr/foire-aux-questions-voyageurs-a6776.html a https://www.reunion.fr/organisez/conseils-de-voyage/conseils-pour-vos-vacances/informations-sur-la-covid-19/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: nutná alespoň 1 dávka libovolné vakcíny podaná alespoň 7 dní před odletem, nebo negativní PCR nebo antigenní test starý max. 24h při odletu
 • statní: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 24h při odletu, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Řecko

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • ⚠️ Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení (pozitivní PCR test starý 30-90 dní)
 • ⚠️ Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu, nebo negativní antigenní test starý max. 24h při příletu

zdroj: https://travel.gov.gr/#/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Skotsko

🟡

TAM:

 • ⚠️ Očkovaní: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 48h při odletu, následně do 2 dnů od příletu absolvovat PCR test
 • ⚠️ Po prodělání nemoci covid-19: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 48h při odletu, po příletu samoizolace a PCR test do 2 dnů po příletu a další PCR test mezi 8-10 dnem po příletu
 • ⚠️ Ostatní: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 48h při odletu, po příletu samoizolace a PCR test do 2 dnů po příletu a další PCR test mezi 8-10 dnem po příletu

zdroj: https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/pages/overview/

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Španělsko

🟢

TAM:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní PCR test starý max. 72h při příletu, nebo negativní antigenní test starý max. 48h při příletu

zdroj: https://travelsafe.spain.info/en/ a https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


USA

🟢

TAM:

 • ⚠️ Očkovaní: negativní PCR nebo antigenní test starý max. 24h při odletu NEBO potvrzení o prodělání nemoci v posledních 90ti dnech (v případě potvrzení o prodělání nemoci je třeba navíc potvrzení od lékaře, že povoluje cestování)
 • Po prodělání nemoci covid-19: nelze (zákaz vstupu na území USA pro turistické účely bez očkování)
 • Ostatní: nelze (zákaz vstupu na území USA pro turistické účely bez očkování)

zdroj: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/index.html a https://travel.state.gov/content/travel.html

ZPĚT:

 • Očkovaní: bez omezení
 • Po prodělání nemoci covid-19: bez omezení
 • Ostatní: negativní antigenní test (starý max. 48h při odletu) nebo negativní PCR test (starý max. 72h při odletu) před odletem, dále nejdříve 5. den (a nejpozději 7. den) po vstupu na území ČR podstoupit PCR test

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.