Prohlédněte si náš platný certifikát a zjistěte u koho jsme pojištěni.

Cestovní kancelář KATU s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Uniqa na povinné pojištění záruky proti úpadku podle zákona č. 159/99 Sb. Seznam pojištěných cestovních kanceláří u pojišťovny Uniqa, přes pojišťovacího makléře FIDUCIA s.r.o., naleznete zde.

Základní údaje

Pojistitel: Uniqa pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika, tel: +420 272 101 020, IČ 49240480, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odddíl B, č. vložky 2012.

Číslo pojistné smlouvy: 1357522262

Pojištěním jsou kryté:

  • doprava z místa pobytu v zahraničí do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se cestovní kancelář se zákazníkem dohodla, pokud je tato doprava součástí zájezdu
  • zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz v případě, že se zájezd neuskutečnil
  • rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, jestli byl zájezd poskytnut částečně

 

Nároky objednavatele v případě pojistné události je potřebné uplatnit na adrese nebo telefonním čísle Uniqa pojišťovny, a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku pojistné události.

SOUBORY KE STAŽENÍ:
Certifikát pojištění ck KATU


Certifikát pojištění

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.