27.10.2020 | Poslední aktualizace: 30.04.2024
Prohlédněte si náš platný certifikát a zjistěte u koho jsme pojištěni.

Zobrazit certifikát pojištění ck KATU.

Cestovní kancelář KATU s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Uniqa na povinné pojištění záruky proti úpadku podle zákona č. 159/99 Sb. Seznam pojištěných cestovních kanceláří u pojišťovny Uniqa, přes pojišťovacího makléře FIDUCIA s.r.o., naleznete zde.

Základní údaje

Pojistitel: Uniqa pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika, tel: +420 272 101 020, IČ 49240480, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odddíl B, č. vložky 2012.

Číslo pojistné smlouvy: 1357524262

Pojištěním jsou kryté:

  • doprava z místa pobytu v zahraničí do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se cestovní kancelář se zákazníkem dohodla, pokud je tato doprava součástí zájezdu
  • zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz v případě, že se zájezd neuskutečnil
  • rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, jestli byl zájezd poskytnut částečně

 

Nároky objednavatele v případě pojistné události je potřebné uplatnit na adrese nebo telefonním čísle Uniqa pojišťovny, a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku pojistné události.

SOUBORY KE STAŽENÍ:
Certifikát pojištění ck KATU


Doplňující informace a výklad zákona

Platnost pojistky

Je nezbytné, aby datum uzavření smlouvy o zájezdu (např. 1.1.2021) spadalo do období, kdy je ck pojištěná (např. 1.4.2020 - 31.3.2021). Fakt, že termín realizace zájezdu, při jeho nákupu, nespadá do období platnosti pojištění (například zájezd v termínu 20. - 30.06.2021), nic nemění na plnohodnotném pojištění 100% veškerých plateb, které klient cestovní kanceláři zašle. Tedy aby se na vás vztahovalo platné pojištění ck proti úpadku, musí být ck pojištěná v době podepsání smlouvy o zájezdu bez ohledu na termín realizace zájezdu.

Vouchery

Veškeré vystavené platební vouchery (například dárkový vánoční poukaz) jsou pojištěné stejným způsobem, jako běžně objednaný zájezd. Je tedy jedno, jestli máte objednaný a zaplacený zájezd, nebo jste si voucher u ck koupili (třeba jako dárek) - vše je 100% pojištěno a v případě krachu ck vám budou finanční prostředky vyplaceny od pojišťovny.

Podpojištění

V minulosti se řešilo, jak vypořádat klienty zkrachovalých cestovních kanceláří, které byly tzv. podpojištěné. Každá cestovní kancelář má v pojistce proti úpadku sjednaný určitý limit pojistného plnění. To je částka, do jejíž výše bude pojišťovna klienty odškodňovat.

Dle zákona (159/1999 Sb.) je třeba, aby tato částka vždy odpovídala nebo byla vyšší než aktuální závazky vůči klientům. V jednoduchosti - pokud například k 1.5. máme od klientů vybrané zálohy a doplatky a vystavené vouchery v celkové hodnotě 5mil, je třeba mít limit pojistného plnění sjednaný alespoň na 5mil. Výše závazků se samozřejmě v čase vyvíjí. Podstatné je, aby v okamžiku, kdy je výše závazků během pojistného období nejvyšší, byla výše závazků rovna nebo nižší než sjednaná pojistná částka. Tedy aby v každém okamžiku byli všichni klienti 100% kryti.

To se v minulosti některým kancelářím, ať už záměrně nebo nedopatřením, "úplně nepovedlo" a ve výsledku při odškodňování se pojišťovny bránily, že nebudou plnit nad limit pojistné částky a naproti tomu Ministerstvo pro místní rozvoj říkalo, že jsou klienti ze zákona 100% kryti a tlačilo pojišťovny do plnění nad rámec pojistné částky. To se samozřejmě pojišťovnám nelíbilo a naopak začaly tlačit na MMR aby zákon novelizovalo a riziko podpojištěných ck nějak eliminovalo.

Tím se dostáváme k zákonu č. 111/2018 Sb., který nabyl účinnosti 1.7.2018 a kterým byl zřízen garanční fond cestovních kanceláří. Myšlenka fondu byla jednoduchá - všechny cestovní kanceláře do něj budou přispívat určitou částkou (dle výše obratu), tak aby i v případě krachu podpojištěné ck mohli být klienti 100% odškodněni.

Tedy ano, může se stát, že bude cestovní kancelář podpojištěná, ale klient bude i v takovém případě 100% odškodněn a o žádné peníze nepřijde.

Zdroje


Certifikát pojištění

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.