26.10.2020 | Poslední aktualizace: 28.10.2020
Prostudujte si parametry cestovního pojištění, které k našim zájezdům nabízíme.

Komplexní cestovní pojištění - UNIQA pojišťovna, a.s.

Pro smlouvy uzavřené od 11.10.2022
(Informace o pojištění ke smlouvám uzavřeným do 10.10.2022 naleznete zde: www.katu.cz/cestovni-pojisteni-uzavrene-do-10-10-2022.)

Při uzavírání smlouvy o zájezdu na všechny zájezdy můžete v CK KATU uzavřít Komplexní cestovní pojištění (zahrnuje pojištění: storna zájezdu, léčebných výloh v zahraničí, zavazadel, odpovědnosti za škodu a úrazu). Toto pojištění není započteno v ceně zájezdu, ale doporučujeme Vám si ho sjednat hned při uzavírání smlouvy o zájezdu. Jen v tomto případě zahrnuje také pojištění storna zájezdu.

Pojištění storna zájezdu je velmi důležité mít sjednáno pro případ, že na zájezd nebudete moci odjet ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. Cestuje-li Vás více na jednu smlouvu o zájezdu, potom se zájezdu nemusí zúčastnit ani ostatní osoby uvedené na smlouvě o zájezdu (platí pro rodinu a osoby žijící v jedné domácnosti, nebo pro dvě cizí osoby cestující na jednu smlouvu o zájezdu) z důvodu, že se zájezdu nezúčastníte Vy. Všem Vám pojišťovna uhradí 80% stornopoplatků, které připadly ve prospěch cestovní kanceláře.

Všechny tarify zahrnují pojištění a připojištění uvedené v odstavci "Rozsah pojistného krytí", liší se pouze výší pojistné částky pojištění stornovacích poplatků. Ke každému konkrétnímu zájezdu nabízíme vždy jen takový tarif, kde pojištění stornovacích poplatků kryje potenciální stornopoplatky v maximální možné míře.

SOUBORY KE STAŽENÍ:

UNIQA - limity pojištění a prohlášení pojištěného
UNIQA - informační dokument o pojistném produktu
UNIQA - GDPR pro cestovní pojištění
UNIQA - všeobecné pojistné podmínky


Rozsah pojistného krytí

1. Pojištění léčebných výloh: 7.000.000 Kč
- zubní ošetření: do výše léčebných výloh
Poznámka: Pojištění kryje i léčebné výlohy a případnou hospitalizaci při nakažení se COVID-19.

2. Pojištění asistenčních služeb: 7.000.000 Kč
- náklady na repatriaci pojištěného: 7.000.000 Kč
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného: 7.000.000 Kč
- náklady na vyslání opatrovníka: 140.000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty: 140.000 Kč
- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku: 140.000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování: 140.000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů: 140.000 Kč
- zachraňovací náklady: 2.100.000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu: 140.000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému: 140.000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel: 5.000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu: 5.000 Kč
(Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění: 7.000.000 Kč)

3. Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu: 100.000 Kč

4. Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10%): 200.000 Kč

5. Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby: 2.500.000 Kč

6. Připojištění zavazadel: 20.000 Kč (max. 5.000 Kč/ks)

7. Připojištění umístění do karantény v zahraničí:
- náklady na ubytování: do výše 2.500 Kč/osoba/den (max. 30.000 Kč)
- náklady na návrat: do výše 20.000 Kč/osoba

8. Pojištění stornovacích poplatků: 80%, max. do výše pojistné částky
- tarif K7S: pojistná částka 30.000 Kč
- tarif K7S55: pojistná částka 55.000 Kč
- tarif K7S80: pojistná částka 80.000 Kč
- tarif K7S90: pojistná částka 90.000 Kč
- tarif K7S100: pojistná částka 100.000 Kč
- tarif K7S130: pojistná částka 130.000 Kč
Poznámka:
Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislovsti s COVID-19 (případně jinou pandemií), která mu byla nařízena orgánem ochrany zdraví před nástupem cesty, a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.


Cena pojištění

Všechny tarify zahrnují výše uvedená pojištění a připojištění, liší se pouze výší pojistné částky pojištění stornovacích poplatků.

Zóna 1

  • tarif K7S (storno max. 30.000 Kč): 44 Kč/den
  • tarif K7S55 (storno max. 55.000 Kč): 80 Kč/den
  • připojištění nebezpečných sportů: 8 Kč/den, označení tarifu=N (např. K7S55N)

Do zóny 1 patří země: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.


Zóna 2

  • tarif K7S (storno max. 30.000 Kč): 80 Kč/den
  • tarif K7S80 (storno max. 80.000 Kč): 158 Kč/den
  • tarif K7S90 (storno max. 90.000 Kč): 172 Kč/den
  • tarif K7S100 (storno max. 100.000 Kč): 187 Kč/den
  • tarif K7S130 (storno max. 130.000 Kč): 210 Kč/den
  • připojištění nebezpečných sportů: 14 Kč/den, označení tarifu=N (např. K7S80N)

Do zóny 2 patří všechny státy světa mimo ČR


Zóna 3

  • tarif TS+ (storno max. 20.000 Kč): 26 Kč/den

Do zóny 3 patří Česká Republika.


Nebezpečné sporty

Mezi nebezpečné sporty jsou zařazeny zejména následující aktivity: akrobacie a skoky na lyžích, akrobatický tanec, americký fotbal, bojové a kontaktní sporty, kanoistika na divoké vodě od 3. stupně obtížnosti, kayakrafting, létání baló­ nem, lezení v ledu po umělé stěně (icebreaker), lov ryb harpunou, lov sportovní, lov zvěře se zbraněmi, motoristické a letecké sporty všech druhů, motorové sporty na sněhu, ledě nebo vodě, mountain­ boarding, paragliding, parasailing, parašutismus, plachtění a létání všech druhů, přístrojové potápění, rafting od 3. stupně obtížnosti a jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, sea kayaking, skateboarding, slaňování (abseiling), tandemový se­ skok, účast na rekonstrukci historické bitvy, veřejně organizované sportovní soutěže, Via Ferrata B-D, vyso­kohorská turistika bez horolezeckého náčiní od 3.000 m n. m. do 5.000 m n. m., zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, závěsné létání, dále profesionál­ ně provozovaný jakýkoliv druh sportu a jiné obdobně nebezpečné sporty. Do nebezpečných sportů dále patří turistika nebo treking na značených cestách v oblastech za polárním kruhem.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.